Eline S. Vik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eline S. Vik

Sukhjeet Bains, Karolina S. Mæland, Eline S. Vik
01.02.2021
The percentage of pregnant women with an immigrant background is increasing in Norway, and in 2019, 28 % of all new-borns had a mother with an immigrant background ( 1 ). The risk of an adverse...
Sukhjeet Bains, Karolina S. Mæland, Eline S. Vik
01.02.2021
Andelen fødende med innvandrerbakgrunn er økende i Norge, og i 2019 hadde 28 % av alle nyfødte en mor med innvandrerbakgrunn ( 1 ). Risikoen for uheldige svangerskapsutfall er høyere blant...