Elin Yli Dvergsdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elin Yli Dvergsdal

Elin Yli Dvergsdal, Hanne Lichtwark, Arne-Petter Sanne, Håkon Angell Bolkan
18.10.2011
The shortage of health personnel limits poor countries’ ability to give primary health care and to achieve economic development. Migration from poor countries to rich countries is a contributory...
Elin Yli Dvergsdal, Hanne Lichtwark, Arne-Petter Sanne, Håkon Angell Bolkan
18.10.2011
Mangel på helsepersonell begrensert fattige lands mulighet til å sikre folkehelsen og oppnå økonomisk utvikling. Migrasjon fra fattige til rike land er en medvirkende årsak, samtidig som...