Elin Yli Dvergsdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Elin Yli Dvergsdal (f. 1973)

er utdannet sykepleier og har hovedfag i helsevitenskap. Jobber som rådgiver i global helse ved det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Helse Midt-Norge. Har tidligere arbeidet som rådgiver i Norad, avdeling for global helse og aids.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: elin.y.dvergsdal@ntnu.no

Det medisinske fakultet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Artikler av Elin Yli Dvergsdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media