Elin Ødemark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elin Ødemark

Elin Ødemark, Jeanette Koht
15.06.2017
On one of the hottest days of the Norwegian summer, a man collapsed in a field. He was admitted to hospital where he underwent a wide range of tests owing to reduced consciousness and high body...
Elin Ødemark, Jeanette Koht
22.06.2017
På en av de varmeste norske sommerdagene falt en mann om i en åker. Han ble innlagt i sykehus og bredt utredet på grunn av nedsatt bevissthet og høy kroppstemperatur. Han kom til å utvikle et uvanlig...