Elin Kjølsrød Ødemark

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elin Kjølsrød Ødemark

Elin Kjølsrød Ødemark
30.03.2020
The contract GP scheme is the very foundation of the Norwegian healthcare system. How can this scheme be reinforced? The evaluation of the contract GP scheme in 2019 revealed an enormous gap between...
Elin Kjølsrød Ødemark
30.03.2020
Fastlegeordningen er selve grunnmuren i norsk helsevesen. Hvordan kan ordningen styrkes? Evalueringen av fastlegeordningen i 2019 viste at det er et enormt sprik mellom medisinstudentenes yrkesønsker...