Elin Evensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elin Evensen

Bjørn Odvar Eriksen, Elin Evensen
20.10.2001
I Norge publiseres det færre artikler per innbygger innen fagfeltet klinisk medisin enn i de andre nordiske land, og hver artikkel siteres sjeldnere (1). Ut fra en målsetting om å øke...