Eli Regine Emblemsvåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eli Regine Emblemsvåg

Eli Regine Emblemsvåg
25.03.2014
God kartlegging av risiko for suicid, og tiltak der risikoen anses å være stor, er selvsagt verdifullt og viktig. Som vi vet kan ambivalensen rundt å velge livet være der, også hos dem vi vurderer å...