Eli Ormerod

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eli Ormerod

J. Frederik Frøen, Åshild Vege, Eli Ormerod, Babill Stray-Pedersen
30.01.2001
I de senere år har antallet dødfødsler etter 16. svangerskapsuke i Norge utgjort i underkant av 1 % av alle registrerte svangerskap (1). I en nylig gjennomført studie, Oslo-studien, ble alle...