Elena Proselkova

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elena Proselkova

Tore Sørlie, Grigory Rezvy, Tordis Sørensen Høifødt, Vera Yashkovich, Elena Proselkova
23.08.2011
Psychiatry in Russia is dominated by large psychiatric hospitals and specialized open services, while the primary health and social services are underdeveloped and offer little in terms of treatment...
Tore Sørlie, Grigory Rezvy, Tordis Sørensen Høifødt, Vera Jashkovich, Elena Proselkova
23.08.2011
Psykiatritilbudet i Russland er dominert av store psykiatriske sykehus og et spesialisert lavterskeltilbud, mens den primære helse- og sosialtjenesten er mangelfullt utviklet og i liten grad gir et...