Eldri Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eldri Steen

Eldri Steen
10.09.2001
Avhandlingen beskriver utvikling og evaluering av en læringsmodell for behandling av personer med kroniske muskel- og skjelettsmerter. Modellen vektlegger kroppen som bærer av mening, og er bygd på...