Elbjørg Melseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Elbjørg Melseth

Linda Björk Helgadóttir, Erik Qvigstad, Elbjørg Melseth, Siri Vangen, Anne Eskild
22.06.2006
Uønskede svangerskap er et folkehelseproblem. Det utføres omtrent 14 000 provoserte aborter årlig i Norge ( 1 ). I Oslo ser det ut som om kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er overrepresentert blant...