Ekspertgruppe, Senter for medisinsk metodevurdering:

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ekspertgruppe, Senter for medisinsk metodevurdering:

Berit Mørland, Ekspertgruppe, Senter for medisinsk metodevurdering:, Johan A. Aarli, Eiliv Lund, Hans O. Myhre, Bent Indredavik
30.03.2000
Hjerneslag er den tredje viktigste dødsårsak og en av de viktigste årsaker til alvorlig funksjonshemning i Norge. Ca. 15 000 mennesker rammes årlig av hjerneslag (1). Mens subaraknoidalblødning og...