Eivind Witsø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Witsø

Marcus Gürgen, Andreas Kaal*, Eivind Witsø
07.04.2005
Diabetiske fotsår er et altfor lite påaktet område innen diabetesomsorgen og bør få langt mer oppmerksomhet blant helsepersonell. Når diabetiske fotkomplikasjoner inntreffer, er det dessverre...
Eivind Witsø, Arne Lium, Elin Langeng, Anne Lutterloh, Ann Lisbeth Grytdal, Marit Ingeborg Skrinderhaug Kristiansen, Frode Bensvik, Tarjei Egeberg, Stian Lydersen
06.05.2011
Det har vært en reduksjon i insidensen av amputasjoner hos pasienter med diabetes mellitus i Trondheim. Selv om noe av denne reduksjonen kan skyldes redusert forekomst av aterosklerose i befolkningen...