Eivind Sørensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Eivind Sørensen er lege i spesialisering ved Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

Forfatteren oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Eivind Sørensen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media