Eivind Reikerås

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Reikerås

Marta Ebbing, Eivind Reikerås
25.11.2014
I denne artikkelen rapporteres resultater fra Norsk hjerteinfarktregister for 2013 ( 1 ), som er et av åtte medisinske kvalitetsregistre tilknyttet Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser...