Eivind Pape

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Pape

Eivind Pape
04.05.2005
Jostein Kråkenes’ doktoravhandling om MR-undersøkelse ved nakkeslengskade ble presentert i Tidsskriftet nr. 3/2005 ( 1 ). Det ble opplyst at han ut ifra en hypotese om at nakkeslengskade kan ramme...