Eivind Jørgensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Jørgensen

Eivind Jørgensen
23.03.2006
Legemiddelmeldingen peker på at man kan oppnå betydelige innsparinger ved å redusere omfanget av feilaktig og ineffektiv legemiddelbruk. Imidlertid kan det tenkes at for lavt forbruk av legemidler,...
Eivind Jørgensen
20.11.2001
Sentrale personer fra Statens legemiddelverk, Statens institutt for folkehelse og Sosial- og helsedepartementet har skrevet en rapport (1) der man gjennomgår beslutningsprosedyrene for om et nytt...