Per Eivind Hem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Eivind Hem

Per Eivind Hem, Erlend Hem
11.12.2012
The prohibition era dawned in December 1916 as a temporary measure to ensure public order during World War I. At that time, the government introduced a ban on the sales of alcohol for purposes of...
Per Eivind Hem, Erlend Hem
11.12.2012
The struggle over the prohibition of alcohol dominated political life in Norway from the end of World War I over a period of nearly ten years. It proved fatal to three governments, had a decisive...
Per Eivind Hem, Erlend Hem
11.12.2012
Forbudstiden begynte som et midlertidig tiltak for å sikre ro og orden under den første verdenskrig, i desember 1916. Da innførte regjeringen et juleforbud mot salg av brennevin til nytelsesformål,...
Per Eivind Hem, Erlend Hem
11.12.2012
Striden om alkoholforbudet dominerte det politiske liv i Norge fra slutten av den første verdenskrig og i nærmere ti år fremover. Den kostet tre regjeringer livet, fikk avgjørende innflytelse på to...