Per Eivind Hem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Eivind Hem

Per Eivind Hem, Erlend Hem
11.12.2012
The struggle over the prohibition of alcohol dominated political life in Norway from the end of World War I over a period of nearly ten years. It proved fatal to three governments, had a decisive...
Per Eivind Hem, Erlend Hem
11.12.2012
The prohibition era dawned in December 1916 as a temporary measure to ensure public order during World War I. At that time, the government introduced a ban on the sales of alcohol for purposes of...
Per Eivind Hem, Erlend Hem
11.12.2012
Striden om alkoholforbudet dominerte det politiske liv i Norge fra slutten av den første verdenskrig og i nærmere ti år fremover. Den kostet tre regjeringer livet, fikk avgjørende innflytelse på to...
Per Eivind Hem, Erlend Hem
11.12.2012
Forbudstiden begynte som et midlertidig tiltak for å sikre ro og orden under den første verdenskrig, i desember 1916. Da innførte regjeringen et juleforbud mot salg av brennevin til nytelsesformål,...