Eivind Damsgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Damsgaard

Knut Steen, Eivind Damsgaard
18.01.2007
I tidsrommet oktober-desember 2004 var det en større gastroenterittepidemi i Bergen, forårsaket av vannbåren smitte med Giardia lamblia. 1 300 personer ble diagnostisert med giardiainfeksjon i dette...