Eirin Lorentzen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirin Lorentzen

Eirin Lorentzen
17.01.2008
Presise diagnoser, særlig innen psykisk helsevern, har konsekvenser for både enkeltindivid og samfunn. Ved psykisk utviklingshemning inngår anamnese, kartlegging av adaptive ferdigheter og...
Eirin Lorentzen
03.04.2008
Jeg takker for professor Strømmes kommentar og vil på generelt grunnlag slutte meg til hans kommentarer. Jeg oppfatter det slik at Strømme er uenig i a) terminologibruken, b) årsaksforhold og c)...