Eirik Nikolai Arnesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Nikolai Arnesen

Eirik Nikolai Arnesen, Bent Asgeir Larsen
28.10.2014
The introduction of the Norwegian Summary Care Record means that all alert information registered for each individual patient will be available all over the country. This will give us a more abundant...
Eirik Nikolai Arnesen, Bent Asgeir Larsen
28.10.2014
Med innføringen av kjernejournal vil kritisk informasjon registrert på den enkelte pasient bli tilgjengelig nasjonalt. Vi vil da få et rikere informasjonsgrunnlag for tilpassing av behandling...
Bent Asgeir Larsen, Eirik Nikolai Arnesen
24.02.2015
I denne artikkelen i Tidsskriftet nr. 2/2015 beskriver Jon Haffner sin egen store journal som ustrukturert og uoversiktlig, og stiller spørsmål ved hvorvidt kjernejournal vil løse et slikt problem (...