Eirik Hovland Søreide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Hovland Søreide

Eirik Hovland Søreide, Jakob Ravn
26.10.2020
Treating scabies can be challenging. We describe an outbreak of scabies at a boarding school where increased tolerance to the first-line therapy was suspected. Five pupils at a boarding school were...
Eirik Hovland Søreide, Jakob Ravn
26.10.2020
Behandling av skabb kan vere krevjande. Vi skildrar eit utbrot av skabb på ein internatskule der det vart mistenkt auka toleranse mot førstelinjeterapien. På ein internatskule fekk fem elevar...