Eirik Frønæs Vikum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klynge for global helse

Område for helsetjenester

Folkehelseinstituttet

Han har bidratt med utforming/design, tolkning av funn og revisjon av manus

Eirik Frønæs Vikum er ph.d. og seniorrådgiver.

Artikler av Eirik Frønæs Vikum
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media