Eirik Aunan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eirik Aunan

Eirik Aunan
25.09.2003
Respekt for pasientens integritet og autonomi er en grunnpilar i den moderne kliniske beslutningsprosess ( 1 , 2 ). Kirurgens oppgave er, gjennom informasjon og kommunikasjon, å veilede pasienten...
Eirik Aunan
25.09.2003
Den nye pasientrettighetsloven legger avgjørende vekt på pasientens selvbestemmelsesrett og krever at pasienten skal informeres fyllestgjørende, slik at han/hun kan gjøre forsvarlige valg av...