Einar Zwaig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Zwaig

Einar Zwaig, Fredrik Langballe
12.06.2008
Med Sigurd Olaf Rosenbergs bortgang 30.4. 2008 har Norge, Hønefoss og allmennmedisinen mistet et stort menneske. Han var et lokalt fyrtårn for allmennmedisinen og en stor inspirator for en hel...
Morten Lindbæk, Ivar Skeie, Johanne Sundby, Elisabeth Swensen, Einar Zwaig
11.06.2009
Svein Arne Riis døde 2.5. 2009 etter lang tids sykdom, 58 år gammel. Han var fra Fredrikstad, og spesialiserte seg i indremedisin og lungemedisin som han praktiserte ved sykehusene i Bodø, Sarpsborg...
Einar Zwaig
19.05.2005
Øyvind Myhrvold er plutselig og uventet død av sykdom 11.3. 2005, 57 år gammel. Han var til det siste ivrig deltaker i vår kollegagruppe for støtte og utveksling av kunnskap og erfaringer blant...