Einar Husebye

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Husebye

Jan Robert Grøndahl, Øystein Fossdal, Torgeir Hauge-Iversen, Einar Husebye, Elin Olaug Rosvold, Trygve Kongshavn
08.05.2018
Approximately 900 000 patients are admitted to somatic hospital wards in Norway each year ( 1 ), and approximately three-quarters of them are admitted to an internal medicine unit ( 2 ). The 98 beds...
Jan Robert Grøndahl, Øystein Fossdal, Torgeir Hauge-Iversen, Einar Husebye, Elin Olaug Rosvold, Trygve Kongshavn
08.05.2018
Årlig innlegges ca. 900 000 pasienter i somatiske sengeposter på sykehus her i landet ( 1 ), og omtrent tre firedeler av disse legges inn i en indremedisinsk enhet ( 2 ). De 98 sengene ved Medisinsk...
John Munkhaugen, Kari Peersen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Lars Gullestad, Toril Dammen, Einar Husebye, Jan Erik Otterstad
06.03.2018
The majority of Norwegian coronary patients fail to change their lifestyle behaviour and miss the recommended treatment targets for cholesterol and blood pressure after discharge from hospital...
John Munkhaugen, Kari Peersen, Elise Sverre, Erik Gjertsen, Lars Gullestad, Toril Dammen, Einar Husebye, Jan Erik Otterstad
05.03.2018
Flertallet av norske koronarpasienter endrer ikke livsstil og når ikke behandlingsmålene for kolesterol og blodtrykk etter utskrivning fra sykehus. Koronar hjertesykdom er den viktigste årsaken til...
Ståle Ritland, Einar Husebye
20.09.2007
Tore Kalager, født 3.1. 1938, er ikke lenger blant oss. Han ble bisatt 1. august etter at han hadde sovnet stille inn. I 1987 kom han til Medisinsk avdeling, Buskerud sentralsykehus, som spesialist i...
Kari Jussie Lønning, Trygve Kongshavn, Einar Husebye
24.09.2009
Det sendes ca. 1,9 millioner henvisninger per år fra allmennleger til sykehus eller spesialist, og ca. 150 årsverk går med til produksjon av henvisninger ( 1 ). Fastlegen henviser pasienten videre...