Einar Hopp

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : ehopp@ous-hf.no

Einar Hopp er ph.d., spesialist i radiologi og avdelingsleder/overlege ved Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Oslo universitetssykehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Einar Hopp
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media