Einar Bugge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Bugge

Haakon Lindekleiv, Trude Johannessen, Einar Bugge
15.05.2019
At pasienter dør eller får betydelige skader, der utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, omtales som alvorlige hendelser. Alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten er tragisk for...
Margitta T. Kampman, Nina Merete Bjæring Brox, Einar Bugge, Camilla Bjørnstad
25.03.2014
Universitetssykehuset Nord-Norge innførte i februar 2012 virkestofforskrivning av medikamenter til inneliggende pasienter. Lege ordinerer legemidlets generiske navn og sykepleier dokumenterer...