Einar Bugge

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Bugge

Ida Christine Lorentzen, Kristina Elisabet Larsby, Einar Bugge, Haakon Lindekleiv
13.01.2020
Reinnleggelse defineres ofte som ikke-planlagt akutt sykehusinnleggelse innen 30 dager etter utskrivelse. Reinnleggelse innen 30 dager for pasienter som er 67 år eller eldre, er en nasjonal...
Haakon Lindekleiv, Trude Johannessen, Einar Bugge
15.05.2019
At pasienter dør eller får betydelige skader, der utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, omtales som alvorlige hendelser. Alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten er tragisk for...
Margitta T. Kampman, Nina Merete Bjæring Brox, Einar Bugge, Camilla Bjørnstad
25.03.2014
Universitetssykehuset Nord-Norge innførte i februar 2012 virkestofforskrivning av medikamenter til inneliggende pasienter. Lege ordinerer legemidlets generiske navn og sykepleier dokumenterer...