Eili Tranheim Kase

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eili Tranheim Kase

Kåre I. Birkeland, Eili Tranheim Kase
12.06.2008
Vi takker for kommentaren til vår artikkel i spalten Legemidler i praksis. Denne spalten skal fungere som en løpende oppdatering av viktige legemiddelrelaterte spørsmål i klinisk praksis. Vi har...
Eili Tranheim Kase, Kåre I. Birkeland
14.02.2008
Legemidler som påvirker inkretinsystemet (inkretinmodulatorer) representerer et nytt prinsipp i behandlingen av type 2-diabetes. Inkretinsystemet spiller en viktig rolle i reguleringen av...