Eidi Christensen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eidi Christensen

Eidi Christensen
03.01.2008
Cytologisk diagnostikk kan vise seg fordelaktig sammenliknet med histologisk diagnostikk av ikke-melanom hudkreft. Det viser en norsk studie. Cytologisk utstryk fra basalcellekarsinom farget med...