Per Egil Østen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Per Egil Østen

Arne Mosberg, Per Egil Østen, Anne-Kristine Schanke
20.11.2000
I denne undersøkelsen ser vi på hvordan det går med personer som etter sykdom eller skade i hjernen igjen skal kjøre bil. Studier viser at 40 – 60 % klareres for bilkjøring etter gjennomgått...
Anne-Kristine Schanke, Frank Becker, Per Egil Østen, Andreas Schillinger
04.11.2010
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2010 ga Brækhus og medarbeidere et viktig bidrag til temaet førerkortvurderinger ( 1 ). Deres studie omhandler legenes dobbeltrolle, som oppleves som konfliktfylt. Mange...