Egil Nordlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egil Nordlie

Egil Nordlie
09.01.2003
Når problemstillinger rundt skadelig bruk av alkohol skal presenteres, er det naturlig at også familiemedlemmenes situasjon og reaksjoner blir trukket frem. For hver rusmiddelmisbruker blir i...
Egil Nordlie, Tom Vøyvik, Olaf G. Aasland
20.10.2002
Med medikamentavhengighet forstås i denne sammenheng forbruk av ett eller flere vanedannende legemidler av en slik karakter at det forårsaker toleranseøkning og/eller abstinenssymptomer ved...