Eeva Widström

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eeva Widström

Eeva Widström, Ragnhild Nordengen, Tage Olsen
25.03.2010
Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig (25 %) og en privat sektor (75 %). Det er store regionale forskjeller i tilgang på spesialister, og kun et fåtall av disse jobber i det offentlige...