Edoardo Botteri

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Edoardo Botteri (f. 1979) er m.sc. i biostatistikk og ph.d. Han har utført styrkeberegninger og statistiske vurderinger og har bidratt med kritisk revisjon av manuskriptet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Kreftregisteret

og

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Artikler av Edoardo Botteri
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media