Drude Fugelseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Drude Fugelseth

Drude Fugelseth, Sissel Reinlie
26.10.2020
Barnepsykiater Hilchen Sommerschield døde 13.9.2020, 94 år gammel. En bauta i norsk barnepsykiatri og en inspirerende lærer har gått ut av livet. Hennes tenkning vil leve...
Rolf Lindemann, Mia C. Myhre, Mari Bakken, Drude Fugelseth, Cecilie F. Rustad, Berit Woldseth
26.06.2008
Hyperventilasjon hos nyfødte kan ha mange årsaker, som lungesykdom eller infeksjon. Respiratorisk kompensasjon av metabolsk acidose, som melkesyreopphopning ved dårlig vevsperfusjon, vil også kunne...
Beate Horsberg Eriksen, Anne Husebekk, Drude Fugelseth, Karen Reistad Salberg, Rolf Lindemann †
09.04.2013
Acutely ill newborns require prompt and correct treatment. Certain neonatal diseases carry a very high risk of recurrence in the woman’s subsequent pregnancies and births. In such cases, targeted...
Stefan Kutzsche, Drude Fugelseth
05.02.2013
Newborns should be examined on the second day after birth. Discharge should be individualised. In Norway, the routines regarding discharge of healthy newborns from the maternity ward vary; there is a...
Beate Horsberg Eriksen, Anne Husebekk, Drude Fugelseth, Karen Reistad Salberg, Rolf Lindemann †
09.04.2013
Acutely ill newborns require prompt and correct treatment. Certain neonatal diseases carry a very high risk of recurrence in the woman’s subsequent pregnancies and births. In such cases, targeted...
Stefan Kutzsche, Drude Fugelseth
05.02.2013
Undersøkelsen av nyfødte bør gjøres på den andre dagen etter fødselen. Utskrivningen bør individualiseres. I Norge er det ulik praksis for valg av tidspunkt for utskrivning av friske nyfødte barn fra...
Beate Horsberg Eriksen, Anne Husebekk, Drude Fugelseth, Karen Reistad Salberg, Rolf Lindemann †
09.04.2013
Akutt sykdom hos nyfødte krever rask og korrekt behandling. Visse sykdommer i nyfødtperioden er forbundet med svært høy gjentakelsesrisiko ved kvinnens senere svangerskap og fødsler. I slike...
Maria Hallerud, Drude Fugelseth, Jens Grøgaard, Leif Brunvand
12.01.2016
Per Hågå f. 2.12. 1944 døde 30. august, 70 år gammel, etter lang tids sykdom. Per vokste opp i Asker. I løpet av videregående skole fikk han AFS-stipend og var utvekslingsstudent i Santa Barbara i...