Dorothy J. Dankel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dorothy J. Dankel

Dorothy J. Dankel, Simon N. Dankel
04.11.2019
In principle, we can now edit the genes of the entire plant and animal kingdom, eradicate genetic diseases and directly influence the evolution of mankind. Research and educational institutions must...
Dorothy J. Dankel, Simon N. Dankel
04.11.2019
I prinsippet kan vi no redigere genar i heile plante- og dyreriket, utrydde genetiske sjukdomar og direkte påverke mennesket sin evolusjon. Forskings- og utdanningsinstitusjonane må ta...