Dordi Austeng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dordi Austeng

Dordi Austeng
21.06.2016
Barn og unge med synshemning er en sammensatt gruppe med stort behov for helsehjelp. Bare et landsdekkende kvalitetsregister kan gi oss oversikt over hvor mange de er og om alle får den hjelpen de...
Dordi Austeng
21.06.2016
Visually impaired children and adolescents are a mixed group with an extensive need for health care. Only a country-wide register of eye care quality can provide us with an overview of their numbers...