Didrik Heggdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Psykiatrisk avdeling

Klinikk for psykisk helse og rus

Vestre Viken

Han har bidratt med idé, utforming, datainnsamling, tolkning og utarbeiding av manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Didrik Heggdal (f. 1961) er psykologspesialist, faglig ansvarlig og prosjektleder for basal eksponeringsterapi ved Seksjon for BET-behandling og Utredning av unge (SBU). Det var han som utviklet behandlingsmodellen basal eksponeringsterapi.

Artikler av Didrik Heggdal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media