Diana Hristova Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Diana Hristova Berg

Karl Bjørnar Alstadhaug, Francis Odeh, Farid Khan Baloch, Diana Hristova Berg, Rolf Salvesen
17.04.2012
Lumbar puncture, also known as spinal puncture, involves passing a needle through the wall of the dural sac (Fig. 1) ( 1 ) and into the subarachnoid space, which is filled with cerebrospinal fluid,...
Karl Bjørnar Alstadhaug, Francis Odeh, Farid Khan Baloch, Diana Hristova Berg, Rolf Salvesen
17.04.2012
Lumbalpunksjon, også kalt spinalpunksjon, innebærer å føre en nål gjennom veggen av durasekken (fig 1) ( 1 ) og inn i det cerebrospinalvæskefylte subaraknoidalrommet i den lumbale delen av ryggen...