Det medisinske fakultet

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Det medisinske fakultet

Knut Gystad, Det medisinske fakultet, Sven M. Carlsen
10.09.2000
Diabetikere har om lag dobbelt så høy mortalitet som ikke-diabetikere ved akutt hjerteinfarkt. Dette gjelder både ved kort- og langtidsoppfølging (1 – 7) og skyldes i stor grad høyere...