Deede Gammon

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Deede Gammon

Per Egil Kummervold, Marianne Trondsen, Hege Andreassen, Deede Gammon, Per Hjortdahl
21.10.2004
Norske myndigheter uttrykker gjennom handlingsplanene Si@ og Samspill 2007 et klart mål om at pasienter skal kunne bruke Internett i kontakten med helsevesenet ( 1 , 2 ). En undersøkelse fra 2002...
Hege Andreassen, Anne-Grete Sandaune, Deede Gammon, Per Hjortdahl
30.06.2002
Internett og den nye informasjonsteknologien er i ferd med å innta helsevesenet, også i Norge. Dette åpner nye muligheter for kommunikasjon og innhenting av helserelatert informasjon for...
Deede Gammon, Jan H. Rosenvinge
20.06.2000
Erfaringer nasjonalt (1, 2) og internasjonalt (3, 4) viser at informasjons- og kommunikasjonsteknologi (herunder videokonferanser og Internett-teknologi) kan være et betydelig hjelpemiddel i å...