Daniela Ivan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Det helsevitenskapelige fakultet

Campus Hammerfest

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Hun har deltatt i planleggingen, i dataanalysen og i manuskriptutarbeidingen og har godkjent innsendte manusversjon.

Daniela Ivan (f. 1971) er spesialist i allmennmedisin, fastlege ved Allmed legesenter i Hammerfest og universitetslektor.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Daniela Ivan
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media