Daniel Værnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Daniel Værnes

Daniel Wærnes
15.06.2020
President Marit Hermansen åpnet Legeforeningens første digitale landsstyremøte med å prise medlemmenes innsats under koronapandemien. HISTORISK: Marit Hermansen åpnet...
Daniel Wærnes, Mattis Dahl Åmotsbakken
25.06.2013
Hege Gjessing innledet den helsepolitiske debatten, Sykehus for fremtiden, ved å etterlyse en åpen og demokratisk diskusjon om de mål, rammer og funksjoner fremtidens sykehus skal ha. Svein Harald...
Daniel Wærnes
17.09.2013
Johan Torgersen er leder av Yngre legers forening og sitter i Legeforeningens sentralstyre. Han har med andre ord ikke store problemer med å holde høyt tempo. Men erfaringen har lært han at selv den...
Daniel Wærnes
28.01.2014
En langvarig, men konstruktiv prosess har sikret enighet om ny særavtale for legetjenesten i kommunene. Viktige endringer er styrket arbeidstidsvern og bedre økonomisk tilrettelegging for å kunne ta...
Daniel Værnes
19.05.2015
– Vi ønsker krav til innhold og kompetanse i legevakt. Samtidig ser vi at de nye kravene kan gjøre det enda vanskeligere å rekruttere kvalifiserte leger til landets legevakter, sier Hege Gjessing,...