Daniel Heinrich

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Daniel Heinrich er spesialist i onkologi og overlege ved Kreftavdelingen, Sykehuset Innlandet Gjøvik. Han er leder i Norsk Onkologisk Forening og medlem i Ekspertpanelet og rapportør for kreft i CPME (Comité Permanent des Médecins Européens/Standing Committee of European Doctors).

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har fått forskningsstøtte fra selskapene Astra Zeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, EISAI, Janssen-Cilaq, Merck Sharp & Dome, Pfizer og Roche. Han har fått foredraghonorar fra AAA, a Novartis company, Astellas, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Dagens Medisin, IPSEN, Janssen-Cilaq, Statens legemiddelverk, Prostatakreftforeningen, Novartis og Sanofi. Han har deltatt i advisory board for Astellas, Astra Zeneca, Bayer, EISAI, IPSEN, Janssen-Cilaq og Roche.

Artikler av Daniel Heinrich
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media