Daniel Fossum Bratbak

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Daniel Fossum Bratbak

Bjørn-Tore Listog Sundet, Daniel Fossum Bratbak, Erik Magnus Berntsen
05.11.2019
This image shows paradoxical brain herniation in a patient with known renal failure, hypertension and coronary artery disease who had undergone a hemicraniectomy a few months earlier. Paradoxical...
Bjørn-Tore Listog Sundet, Daniel Fossum Bratbak, Erik Magnus Berntsen
28.10.2019
Bildet viser paradoksal hjerneherniering hos en pasient med kjent nyresvikt, hypertensjon og koronarsykdom som noen måneder tidligere hadde gjennomgått hemikraniektomi. Paradoksal hjerneherniering er...