Dagfinn Øgreid*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dagfinn Øgreid*

Knut Harboe, Kjetil Todnem, Lioudmila Zotova, Asbjørn Lind, Dagfinn Øgreid*
30.09.2000
Forekomsten av kolorektalcancer har vist en markert stigning i den vestlige verden etter den annen verdenskrig, og Norge er intet unntak. Siden 1950-tallet har insidensen av kolorektalcancer økt fra...
Kjetil Todnem, Knut Harboe, Lioudmila Zotova, Asbjørn Lind, Dagfinn Øgreid*
30.09.2000
Intravenøs kjemoterapi ved avansert kolorektalcancer har åpenbare ulemper, både for den enkelte pasient, i form av sykehusinnleggelser og ubehag ved selve administrasjonen, og i et større perspektiv...