Dagfinn Moseng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dagfinn Moseng

Per Helsing, Patrick Kramer, Åse Haugstvedt, Steinulv Aarebrot, Anders Todal, Dagfinn Moseng, Mitch Loeb
04.11.2004
Basalcellekarsinom er en langsomtvoksende svulst i huden. Den viktigste etiologiske faktoren synes å være eksposisjon for ultrafiolett (UV) stråling fra solen ( 1 ). Insidensen er økende og er i dag...
Dagfinn Moseng
20.06.2000
Norge er et spredt befolket land med store avstander. Vi har et relativt underskudd på flere legespesialister, også hudleger. Dette har skapt behov for omreisende konsultasjonsvirksomhet (ambulering...