Dagfinn Matre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dagfinn Matre

Cecilie Røe, Dagfinn Matre
03.04.2003
Muskel- og skjelettsmerter er utbredt i Norge, med en ettårsprevalens på 85 % ( 1 ). I et fåtall av tilfellene er det mulig å tilskrive plagene en sikker medisinsk diagnose ( 2 ), men andelen hvor...
Kristian Bernhard Nilsen, Magne Arve Flaten, Knut Hagen, Dagfinn Matre, Trond Sand
07.10.2010
Smerter er et stort problem for mange pasienter. Kunnskap om smertemekanismer er viktig for klinikere som ønsker å gi god smertebehandling. En inngående forståelse av smertefysiologi er også viktig...