Dagfinn Hessen Paust

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dagfinn Hessen Paust

Andreas Wahl Blomkvist, Dagfinn Hessen Paust
01.02.2021
Jørgen G. Bramness og Anne Line Bretteville-Jensen spør om cannabis er farligere enn tidligere antatt, da en ny metaanalyse anslår forekomsten av avhengighet blant brukere til 13 %, kontra 10 % i...
Dagfinn Hessen Paust, Andreas Wahl Blomkvist, Sverre Eika
09.09.2019
Mørland og Waal er tilsynelatende enige med oss i at vanlige forsiktighetshensyn ved forskrivning av rusgivende medisiner er lite relevante ved substitusjonsbehandling av rusavhengighet. De...
Dagfinn Hessen Paust, Andreas Wahl Blomkvist, Sverre Eika
24.06.2019
Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikamenter er lite relevante i substitusjonsbehandling. Det anbefales forsiktighet ved forskrivning av rusgivende medikamenter til personer med...
Dagfinn Hessen Paust
22.01.2018
Mørland & Bramness anbefaler at regelmessige cannabisbrukere fratas føreretten grunnet vedvarende straffbar promille ( 1 ). Kronikken sammenblander juss og medisin, og gir et urimelig inntrykk av...