Dagfinn Hessen Paust

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dagfinn Hessen Paust

Dagfinn Hessen Paust, Andreas Wahl Blomkvist, Sverre Eika
24.06.2019
Vanlige forsiktighetshensyn ved rusgivende medikamenter er lite relevante i substitusjonsbehandling. Det anbefales forsiktighet ved forskrivning av rusgivende medikamenter til personer med...
Dagfinn Hessen Paust
22.01.2018
Mørland & Bramness anbefaler at regelmessige cannabisbrukere fratas føreretten grunnet vedvarende straffbar promille ( 1 ). Kronikken sammenblander juss og medisin, og gir et urimelig inntrykk av...