Dag Tidemand Førland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Tidemand Førland

Tom Mala, Dag Tidemand Førland, Hildegunn Høberg Vetti, Caroline Ursin Skagemo, Hans Olaf Johannessen, Egil Johnson
04.05.2020
Arvelig ventrikkelpolypose i form av gastrisk adenokarsinom og proksimal ventrikkelpolypose (gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach, GAPPS) er en sjelden tilstand karakterisert...