Dag Stenvoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Stenvoll

Dag Stenvoll, Kari Tove Elvbakken, Kirsti Malterud
03.03.2005
I januar 2003 ble stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge: Folkehelsepolitikken (heretter 2003-meldingen) presentert ( 1 ). Ti år tidligere ble en tilsvarende melding Utfordringer i...